Apie Įmonę

UAB „Regina ir Co“ stato visuomeninius, komercinius, gyvenamuosius namus, užmiesčio sodybas. Taip pat remontuojame namus ir butus, atliekame visus apdailos darbus, apšiltiname pastatus.

Vienodai dėmesingai atliekami dideli ir maži, įvairios apimties ir sudėtingumo darbai. Klientai visada gali greitai gauti papildomas paslaugas atliktuose arba vykdomuose objektuose. Rekomenduojame patikimus ir profesionalius architektus ir dizainerius.

UAB „Regina ir Co“ atestuota, turi LR Aplinkos ministerijos atestatą Nr. 0880 ypatingos svarbos objektams, o taip pat atlikti darbus Nekilnojamuose kultūros paveldo objektuose.